Πρόσκληση μελών του Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 20 Αυγούστου 2019 και ώρα 21:00