Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 10-05-2017 και ώρα 10:00…