Πρόσκληση σε Ανοιχτή Εκδήλωση – Ημερίδα με Θέμα Θεσμικές Αλλαγές και Εκλογικά με το Πρόγραμμα Κλεισθένης Ν. 4555/18