Πρόσκληση σε διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο “Θερινό σχολείο για την πρόληψη της βίας με τη στήριξη των Δήμων: “Μην υποτιμάς τις ενδείξεις”. Για εφήβους και ενήλικες”