Πρόσκληση σε διαβούλευση στα πλαίσια εκπόνησης της «Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Ορεστιάδας»