Πρόσκληση σε Ειδική συνεδρίαση για την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής και ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.