Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2023