Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020 7μμ