Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 7:30μ.μ.