Πρόσκληση σε ειδική τακτική συνεδρίαση των μελών του ΔΣ την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024 ώρα 19:30