Πρόσκληση σε συμμετοχή στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Προσκαλούνται όλοι οι φορείς, σύλλογοι και οργανώσεις του Δήμου Ορεστιάδας να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση τους για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης έως και την Δευτέρα 07.10.2019 (Δημοτικό Κατάστημα, Γραφείο 13).

Επίσης, προσκαλούνται όλοι οι δημότες του Δήμου Ορεστιάδας για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο, των δημοτών που ενδιαφέρονται να είναι μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης έως και την Δευτέρα 07.10.2019 (Δημοτολόγια Δήμου Ορεστιάδας, Ισόγειο).

Τα παραπάνω ακολουθούν τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18.

 

Η πρόσκληση σε αρχείο pdf