Πρόσκληση σε συνεδρίαση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 02 Μαρτίου 2020