Πρόσκληση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023