Πρόσκληση σε συνεδρίαση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 10π.μ.