Πρόσκληση σε συνεδρίαση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019