Πρόσκληση σε Συνέντευξη Τύπου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε Συνέντευξη Τύπου».

 

Ο Δήμος Ορεστιάδας θα παραχωρήσει Συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για το διακρατικό έργο SYNERGIA.

Η ενημερωτική δράση πραγματοποιείται με αφορμή την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου και την παράδοση των τεχνικών, ψηφιακών και άλλων εργασιών από τους αναδόχους του.

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο ανάδειξης της Ορεστιάδας και της ευρύτερης περιοχής του Β. Έβρου ως τόπο βιώσιμης περιβαλλοντικής και πολιτιστικής διαχείρισης για την τοπική κοινωνία και ως πόλο προσέλκυσης επισκεπτών.

 

 

Γραφείο Τύπου Δήμου Ορεστιάδας