Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση των μελών της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Παιδείας την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023