Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024