Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024