Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση των μελών της Κοινότητας Ορεστιάδας την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024