Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση των μελών της Κοινότητας Ορεστιάδας την Τρίτη 8 Αυγούστου 2023