Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 08 Νοεμβρίου 2023