Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023