Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023