Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023