Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 02 Νοεμβρίου 2023