Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 4 Απριλίου 2023