Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023