Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση των μελών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023