Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση των μελών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την Τρίτη 16 Μαΐου 2023