Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση των μελών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης