Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση των μελών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης την Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023