Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση των μελών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023