Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση των μελών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023