Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση των μελών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης την Τρίτη 16 Μαΐου 2023