Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση των μελών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης