Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση των μελών της Τοπικής Κοινότας Ορεστιάδας την Τετάρτη 26 Απριλίου 2023