Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση των μελών της Τοπικής Κοινότητας Ορεστιάδας την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023