Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023