Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023