Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023