Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 25 Απριλίου 2023