Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020 8μμ