Πρόσκληση σύγκλησης τοπικής συνέλευσης του ΤΟΕΒ Νεοχωρίου Βάλτου Στέρνας