Πρόσκληση συμμετοχής στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης