Πρόσκληση συνεδρίαση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019