Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 15-11-2016

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση