Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016