Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016