Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017